Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Välkommen till AVAKEM

- Bättre värmekomfort med lägre energikostnader

___________________________________________________________________________

Om AVAKEMAVAKEM är det lilla företaget med det stora engagemanget och djupa kunskaperna. Vi har många års erfarenhet av vatten, värme, energi, kemi och miljö. Vi är specialiserade på optimering av energi och komfort i fastigheter.

Avakem är återförsäljare för EnergiSpararna AB och speciallist på att rengöra värmesystem i fastigheter enligt Clean Effect -metoden.

Som ett led i vår vision att erbjuda marknadsledande tjänster inom affärsområdet energi kan vi erbjuda våra kunder konceptet Clean Effect. Genom att erbjuda Clean Effect tillsammans med vårt unika kunnande kan vi sänka uppvärmningskostnaderna för våra kunder med upp till 35 procent. Vi är specialiserade på både små och stora hyreshus och bostadsrätthus.

Vi jobbar nära våra kunder och kan erbjuda skräddarsydda tjänster i syfte att maximera effekten av kundens investering. Vi applicerar våra kunskaper på just er fastighet och just er situation. Våra kärnvärden är därför:

  • Kunskap
  • Trygghet
  • Miljö


Konceptet Clean EffectClean Effect-metoden
AVAKEM kan erbjuda det unika konceptet Clean Effect. Med Clean Effect-metoden kan vi effektivt lösa upp och avlägsna humus, slam, bakterier och dessutom hårda avlagringar och beläggningar som ansamlats i en fastighets värmesystem. När radiatorer och ledningar åldras fylls de med smuts och avlagringar som inte hör hemma i värmesystemet. Beläggningar på insidan av radiatorerna gör att värmen inte överförs ut i lägenheterna. Hög värme går runt och värmer i källare och i kulvertar och kommer tillbaka för varmt vilket ger hög temperatur på fjärrvärmets retursida. Detta leder i sin tur till att kostnaderna för uppvärmning ökar och dessutom ibland med en straffavgift. En dyr lösning är att helt enkelt byta ut de komponenter som slammat igen. Vår lösning är istället Clean Effect -metoden.

När vi kört Clean Effect genom systemet rengörs det inifrån och återfår de egenskaper som det en gång hade. Värme kan effektivt bäras av systemet och därmed förknippade kostnader minskar med upp till 35 procent. Allt detta snabbt, tryggt och miljövänligt.

Clean Effect - Rengör värmesystem, ger bättre värmekomfort och spar energi
Clean Effect är en optimal och värmeeffektiv rekonditionsmetod för vattenburna värmesystem i fastigheter. Rengör radiatorsystemet och ger perfekt värmeöverföring. Metoden både ökar värmekomforten och samtidigt minskar energikostnaden. Metoden utförs med hjälp av pump och filterstation inkopplade vid befintlig cirkulationspump. Slam och partiklar som sedimenterat och minskar flödet, rengörs först. Därefter tillsätts specialkemikalier som löser både mjuka och hårda beläggningar och samlar upp även dessa i filterstationen.

Problem i värmesystemet
Rost, hematit och magnetit i systemet liksom kalk och magnesium ger hårda beläggningar, som gör att ventiler kärvar eller fastnar. Beläggningar isolerar och hindrar värmen från att överföras från radiatorerna till lägenheterna. 1,6 mm beläggning behöver 15 % mer energi. Ju längre lägenheter är från undercentralen desto lägre temperatur får lägenheterna. Försämrad funktion och ökad beläggningstjocklek gör att allt högre framledningstemperatur måste ställas in vid regleringen i undercentralen. För varje ökning av framledningstemperaturen ökar temperaturen i källaren och i eventuella kulvertar. Därmed får fastigheten höga energiförluster och man får höga värmekostnader.

Resultat
Med kristallklart vatten i systemet håller systemet längre och ger lägre energiförbrukning med färre externa reparationer och med god värmekomfort. När filterstation monterats och Ivamin tillsatts behöver rengöringen aldrig mer göras om.

Energibesparingen är upp till 35 % och med reglersystem med innegivare har besparingar på 47 % uppnåtts. Normal pay-off tid är på 1- 6 år, men vanligast är 3-4 år.Övriga tjänsterFilterstationer
Till nya fastigheter där det ännu inte blivit problem med värmen är det mycket lämpligt att montera en filterstation. Därefter tillsätta ämnet Ivamin som stabiliserar pH-värdet, neutraliserar syret och därmed förhindrar fortsatt korrosion. Genom serviceavtal fortsätts kontrollen av vattnets kvallite´ och byte av filterpatroner.

Genomspolning av radiatorsystem
Till nyare fastigheter där det blivit problem med slam som stoppat värmeflödet är det lämpligt att genomspola och filtrera. Eventuellt tillföra något lut för att ta bort föroreningar i systemet.

Värmeväxlarrengöring
I värmeväxlare samlas också humus, slam och beläggningar som minskar värmeöverföringen från fjärrvärmen. Ibland får fastighetsägare och bostadsrätter straffavgifter på att fjärrvärmens returtemperaturen är för hög. Besparing på upp till 25 % kan erhållas med att få värmeväxlaren rengjord.

Reglering
Reglering med innegivare både trådlösa och trådbundna kan monteras för att sänka energibehovet med upp till 20 %. Innegivare mäter med hög noggrannhet och stänger ner värmen när andra värmekällor t.ex solinstrålning och spis ger värme. Känner av när det blåser kallt genom lägenheterna och ger mer värme då. Temperaturen i lägenheterna blir jämnare med innegivare. Därmed slipper man känna att det blir kallt och slipper därmed höjer värmen mer än vad som behövs för en bra värmekomfort.

Vattensparmunstycken
Med vattensparmunstycken sparas ca 30 % på kallvattnet och ca 9 % på varmvattnet. Pay-off tiden är ca 0,4 – 1 år.

Vattenlarm BAS-KVL
Med BAS-KVL får ni reda på om det läcker vatten någonstans i huset. En rinnande toalett kostar ca 5 000 kr per år. En läckande vattenstam som småläcker under lång tid kostar flera miljoner att återställa skadorna ifrån. Med ett larm från BAS-KVL via sms till mobilen kan skadorna minimeras. En givare är standard men kan utökas till två givare per BAS-KVL.

Ventilation
När det gäller inomhuskomfort är det viktigt med absolut rätt ventilation och lufthastighet för optimal komfort.

Övrig Energibesparing
För mer information när det gäller energibesparingar i fastigheter titta gärna på hemsidan från EnergiSpararna AB på bl.a.
- Lösulls isolering
- Energiglasfönster +2 glas = Treglas
- Energibesikta
- Solvärmesystem
- IVT Värmepumpar

www.energispararna.se

ReferenserVårt mål är att hjälpa våra kunder till en effektiv och optimal energianvändning och till minskade kostnader för uppvärmning. Vårt koncept är tryggt, miljövänligt, säkert och beprövat:
  • HSB Bostadsrättsförening Tåget i Örebro Övre området med 116 lägenheter i 7 hus - hade tidigare problem med hög energiförbrukning och många kalla lägenheter. Många med extra värmekällor. Efter genomförd process kunde BRF Tåget effektivisera sitt system och dessutom uppnå en högre komfort i lägenheterna. Ny reglering EVR-WMP med trådlösa innegivare har också monterats.

  • HSB Bostadsrättsförening Tåget i Örebro Nedre området med 116 lägenheter i 7 hus samt 1 samlingslokal på 350 kvm hade tidigare problem med hög energiförbrukning och kalla lägenheter en hel del med extra värmekällor. Efter genomförd process kunde BRF Tåget effektivisera sitt system och dessutom uppnå en högre komfort i lägenheterna. Ny reglering EVR-WMP med trådlösa innegivare har också monterats.

  • HSB Bostadsrättsförening Lunden i Örebro Södra området med 104 lägenheter i 7 hus - hade tidigare problem med flera hus långt ifrån undercentralen med kalla lägenheter. Lösningen stavades Clean Effect! Efter genomförd process kunde BRF Lunden uppnå en högre komfort i lägenheterna med lägre energiförbrukning.

  • HSB Bostadsrättsförening Lunden i Örebro Norra området med 104 lägenheter i 7 hus - hade tidigare problem med flera hus långt ifrån undercentralen med kalla lägenheter. Lösningen stavades Clean Effect! Efter genomförd process kunde BRF Lunden uppnå en högre komfort i lägenheterna med lägre energiförbrukning.


Kontakt AVAKEM
Bo Olausson
Tel: 0151-55 11 35
Mobil: 0705-523 201

E-post: avakem@telia.com